Aby zmienić zarejestrowany adres lub kraj zamieszkania, konieczne jest przejście przez proces weryfikacyjny.


W przypadku zmiany kraju zamieszkania, prosimy o sprawdzenie listy krajów, w których nasze usługi są niedostępne. Znajduje się ona w regulaminie (https://www.pinnacle.com/pl/termsandconditions).


Dokument potwierdzający tożsamość musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia.


Zgodność Twojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia z danymi przypisanymi do Twojego konta, może zostać zweryfikowana na podstawie jednego z wymienionych dokumentów, o ile jest on ważny i zawiera zdjęcie:


  • Paszport
  • Prawo jazdy
  • Dowód osobisty


Twój *nowy* adres zamieszkania może zostać zweryfikowany na podstawie jednego z wymienionych dokumentów:


  • Rachunku za media/telefon (z wyjątkiem rachunku za telefon komórkowy)
  • Rachunku za usługi medyczne
  • Ubezpieczenia zdrowotnego
  • Prawa własności
  • Umowy najmu/dzierżawy
  • Wyciągu bankowego
  • Zaświadczenia urzędowego


Wszystkie dokumenty muszą być wystawione w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz muszą zawierać imię, nazwisko oraz adres.


Aby przejść bezpośrednio do naszego narzędzia służącego do bezpiecznego przesyłania i wysłać wymagane dokumenty, wystarczy skopiować i wkleić następujący link do swojej przeglądarki: 


https://cashier.pinnacle.com/VerifyUpload.asp?customerId=Prosimy o dodanie swojego ID Klienta na końcu podanego linka.


Uwaga: adresy e-mail klientów przechowywane są w chmurze Amazon, ale nie są w niej przechowywane żadne dane osobowe.


Zalecamy przesyłanie wszystkich osobistych dokumentów za pośrednictwem narzędzia wskazanego w naszej wiadomości e-mail.


Wszystkie pytania związane z niniejszymi informacjami prosimy kierować na adres pomocdlaklienta@pinnacle.com


Gdy przesłane informacje zostaną zatwierdzone, otrzymasz stosowną wiadomość na swój adres e-mail.